Blog

Ugodna naložba za trajnostno ravnanje z gnojevko

V tokratnem blogu objavljamo članek novinarja Kmečkega glasu Kristijana Hrastarja.

V njem je avtor za omenjeni časnik Kmečki glas predstavil opremo Kurtsan, katero prodajamo tako na naši spletni strani Agro Clair kot v naših trgovinah.

Za predstavljeno Kurtsanovo opremo je možno dobiti subvencijo iz javnega razpisa  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Subvencija je namenjena za nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje toplogrednih plinov, v okviru katere se podpira tudi nakup tovrstne Kurtsanove opreme, ki je opisana v članku.

Vabljeni k branju in informiranju, da si pravočasno zagotovite možnosti kandidiranja na razpisu in posledično sredstva subvencije.

 

 

Ugodna naložba za trajnostno ravnanje z gnojevko

Pred kratkim smo s podjetjem Horizont-Clair iz Zbilj pri Medvodah obiskali številne kmetije v Srbiji, točneje v Vojvodini, na katerih imajo vgrajeno hlevsko opremo podjetja Kurtsan.

Podjetje iz Turčije je znano po izdelavi prevoznih molznih strojev, molziščih in robotih za molžo. Te bomo opisali v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa, tokrat pa se bomo osredotočili na hlevsko opremo za govedo.

In sicer bomo opisali Kurtsan strgala za hlevski gnoj in Kurtsan separatorje za gnojevko za ločevanje tekočega dela gnojevke.

 

Kurtsan strgala oziroma pehala za gnoj

V hlevu smo spoznali Kurtsan strgala oziroma pehala za čiščenje blatnega hodnika v hlevih s prosto rejo.

Težko strgalo je primerno za tekoči ali trdi gnoj, odlikuje pa se po tem, da lahko z njim naenkrat očistimo tudi večje količine gnojevke ali trdega gnoja.

V  podjetju poudarjajo, da se s pravilnim odstranjevanjem gnoja na kmetiji izboljša klima v hlevu in doseže boljše higienske pogoje za molžo.

Nihalno strgalo je robustno, pocinkano, njegova delovna širina je od dva do štiri metre. S trojno delitvijo po širini se lahko prilagaja hlevski površini. S privito, visoko nastavljivo letvijo poskrbimo, da so površine po čiščenju očiščene in suhe, kar prispeva k boljši klimi v hlevu, s tem pa tudi k zdravju živali.

 

Širino strgala oz. pehala za gnoj lahko prilagajamo in ga lahko vgradimo naknadno, tudi v starejše hleve.

 

S t. i. robalon letvijo tudi preprečimo glajenje tal, da živalim ne drsi. Za varno delovanje naprave je poskrbljeno s trojno zaščito. Za prvo zaščito poskrbi sonda, ki meri obremenitev elektromotorja na pogonu vitla. Obremenitev, pri kateri se izključi pogon, je nastavljiva.

Naslednja zaščita so stikala za izklop naprave, nameščena ob vhodih v hlev. Poleg tega je za varnost poskrbljeno tudi s stikalom na poteg, ki je povezano z varnostno vrvjo, ki teče ob krmilni mizi po celotni dolžini hleva. S potegom vrvi se v primeru nevarnosti izklopi cel sistem.

Prisilno vodenje loput preprečuje povraten premik gnoja in zagotavlja zapiranje loput v smeri izgnojevanja, pri vzvratnem premikanju pa so te dvignjene.

Prisilno vodena čistilna loputa ostrga kanal pod vodilom strgala in zagotavlja popoln odtok gnojnice s celotne površine. Za varno delovanje v težjih pogojih lahko sistem nadgradimo z regulacijo intervalnega vodenja pogona. Imamo namreč možnost programiranja in samodejnega vodenja postopne predaje večjih količin gnoja ali gnojevke na prečni transporter in hkrati vklopa in trajanja delovanja prečnega transporterja, kar nam omogoča varnejše delo in daljšo življenjsko dobo naprave.

Nastavljamo lahko tudi število dnevnih delovanj. V primeru mraza v hlevu z zunanjo klimo s programiranjem skrajšamo intervale med posameznimi obhodi. S tem preprečimo zamrzovanje gnojevke in poškodbe na napravi.

 

Kurtsan separator za gnojevko

Zanimiva naložba na kmetiji je bila naprava za ločevanje suhe snovi v gnojevki, tako da nam ostane tekočina, ki je veliko manj problematična pri razvozu in oddaja tudi manj smradu.

Kurtsan separator za gnojevko se uporablja v kmetijstvu, predelovalni industriji sadja in vrtnin, za separacijo usedlin v komunalnih čistilnih sistemih in v bioplinskih obratih. Podjetje nudi dva separatorja, in sicer z zmogljivostjo 15 in 35 kubičnih metrov na uro, kar je več kot primerno za kmetije in farme, ki imajo 50 do 150 glav govedi ali seveda tudi za prašičerejske kmetije z do 1000 prašiči pitanci.

 

Kurtsan separator za gnoj. Na sliki je separator zmogljivosti 35 kubičnih metrov na uro.
Moč motorja je 5,5 kW.
Manjši separator zmogljivosti 15 m3 /h poganja 2,2 kW motor.
Investicija večjega separatorja znaša 31.630 EUR brez DDV, manjšega pa 18.490 brez DDV.
V ceno je všteta vsa pripadajoča oprema brez montaže.

 

Tekočino, preden gre skozi separator, navadno s potopnim mešalom zmešamo v kompaktno maso in s pomočjo črpalke črpamo vsakodnevno količino skozi separator, ki ga s polžastim vijakom stiska ter potiska skozi gosto sito. S tem ločimo suhe delce in vodo.

Uporabljamo različne gostote sita, odvisno od medija za separiranje. Separirana tekočina, shranjena za daljša obdobja, je brez sedimenta na vrhu lagune. Tako se lahko uporablja ob vsakem času. Neseparirano gnojevko moramo premešati pred razvozom, vendar to zahteva veliko časa in energije. Ločena tekočina je pretočna in ne onesnažuje trave, saj dopušča hitro pronicanje v koreninsko plast.

Separacija nudi boljše rezultate na travinju, na območjih, kjer trava raste hitro. Imamo enakomernejšo porazdelitev pri razvozu v nasprotju z neobdelano gnojnico in manjše izgube dušika za 20 do 30 odstotkov.

 

 

Prednosti separacije gnojevke

Kot pravijo v podjetju Kurtsan, ima tovrsten sistem obdelave gnojevke številne prednosti:

  • trda frakcija je čisto gnojilo, namenjeno za številna gnojenja v vrtnarski, sadjarski in drugih kmetijskih dejavnostih. Priporočljivo je, da se ga meša z navadno prstjo.
  • trda frakcija se hitreje predela v humus, ki ga lahko tudi pakiranega, uspešno tržimo,
  • preprečimo izhlapevanje amoniaka,
  • možnost peletiranja frakcije.

 

Trdi material od gnojevke lahko uporabimo na različne načine – takoj ga razvozimo na površine,
ga dodajamo v vrtnarstvu osnovni prsti, ga predelamo v humus in ga prodajamo različnim vrtnarskim centrom kot gnojilo.
Delež sušine je od 65 do 75 odstotkov.